Afkoop Huurovereenkomst Den Haag

14 december 2021

RBM Real Estate heeft, namens een regionaal accountantskantoor, haar lopende huurverplichting ter grootte van circa 550 m² kantoorruimte aan de Maanweg 174 afgekocht. Door deze voortijdige beëindiging is er een forse besparing gerealiseerd op de langlopende verplichtingen.